کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
کارایی اسانس گیاهان دارویی و معطر بومی ایران در تهیه داروهای ضدمیکروبی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 57-71

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ بهاره الهوردی ممقانی


اثرات ضد سرطانی برخی از اسانس‌های گیاهی

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 71-85

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ سمانه اسدی صنم؛ مینا کوه جانی گرجی؛ بهاره الهوردی ممقانی


آلودگی گیاهان دارویی به فلزات سنگین و حد مجاز آنها

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 33-44

فرحزا کاظمی سعید؛ بهلول عباس‌زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ راضیه عظیمی اترگله؛ زهره امامی


جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-105

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


استفاده از شاخص حرارتی در پبش‌بینی مراحل فنولوژیک رشد آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 34-44

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ زیبا جم‌زاد؛ محمدحسین لباسچی؛ احمد اکبری‌نیا؛ لیلی صفایی؛ مژگان لارتی؛ رضا حبیبی؛ گل‌محمد گریوانی؛ صفر صفری؛ ودود صمدی اصل؛ مریم مکی‌زاده تفتی


معرفی تعدادی از گیاهان دارویی با اهمیت اقتصادی در آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 46-51

مهناز حیدری ریکان؛ رحمان رحیم‌دخت


کشت و تولید برخی گونه‌های آویشن

دوره 1، شماره 1، آذر و دی 1395، صفحه 40-37

محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی


جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

دوره 1، شماره 1، آذر و دی 1395، صفحه 79-74

جواد محبی؛ زیبا جم‌زاد؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی