جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

نوع مقاله : معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استاد، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

 جایگاه حفاظتی گونه‌های دارویی انحصاری از جنس مرزه (Satureja) بر اساس معیار‌های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شدند. گونه‌های مرزه اورامانی Satureja avromanica، مرزه ادموندی S. edmondi، مرزه کلاری S. kallarica، مرزه خوزستانی S. khuzistanica، مرزه کرمانشاهی S. kermanshahensis و مرزه رشینگری S. rechingeri با استفاده از سه معیار گستره‌ پراکنش، سطح اشغال و تعداد افراد بالغ (بر اساس بازدیدهای صحرایی) و با توجه به تعاریف IUCN در گروه در بحران انقراض (Critically Endangered) طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین راهکارهای عملی و علمی به‌منظور احیا و حفاظت این گونه‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conservation status of six endemic Satureja species in Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Mohebbi 1
  • Ziba Jamzad 2
  • Gholamreza Bakhshi Khaniki 3
چکیده [English]

The conservation status of medicinal plants endemic species of the genus Satureja were evaluated and defined based on IUCN threat categories. Stureja avromanica, S. edmondi, S. kallarica, S. khuzestanica, S. kermanshahensis and S. rechingeri were evaluated in different field studies according to three categories: area of occupancy, extent of occurrence and the number of mature species in populations.  All evaluated species were defined as "Critically Endangered" (CE). In addition scientific and practical solutions to restore these species are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation status
  • IUCN
  • Medicinal plants
  • Endemic species
  • Savory
  • Iran
  • Lamiaceae