اثرات ضد سرطانی برخی از اسانس‌های گیاهی

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دکتری فیزیولوژی گیاهی، گروه علوم زیست گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

سرطان یک بیماری پیچیده و دومین عامل مرگ‌ومیر در دنیا است. سالانه ‌8میلیون نفر در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند. اسانس‌ها از نظر شیمیایی دارای ترکیب‌های فرار معطری هستند که نقش‌های متفاوتی را در گیاهان دارند و برخی از آنها در درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله اثرات ضدسرطانی تعدادی از گیاهان معطر و ترکیب‌های شیمیایی اسانس آنها با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در بخش تحقیقات گیاهان دارویی و اجرای فاز 3 از طرح "بررسی ترکیب‌های متشکله اسانس گیاهان معطر ایران" و بررسی برخی مقالات مروری و تحقیقاتی سایر محققین ارائه می‌شود. بررسی منابع مختلف با استفاده از مقالات معتبر نشان می‌دهد که ترکیب‌های شیمیایی مانند آلفا-بیزابولل، آلفا-هومولن، المن، اوژنول، بتا-کاریوفیلن، تیمول، تیموکینون، ژرانیول، ژرماکرون، فارنسول، لیمونن، نرولیدول فعالیت ضدسرطان قابل توجهی دارند. ترکیب‌های مشابه موجود در اسانس تعدادی از گیاهان دارویی همچون گونه‌های مختلف آویشن، بابونه، بومادران، درمنه، ریحان،‌ رازیانه، زردچوبه،‌ زنجبیل، زیره، سرو، گل‌راعی، علف لیمو، مرزه، مریم‌گلی و نعنا نشان دهنده فعالیت ضدسرطانی آنهاست که در بررسی‌های تحقیقاتی تائید شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticancer effects of some plant essential oils

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Askari 1
  • Fatemeh Sefidkon 1
  • ُSamaneh Asadi Sanam 1
  • Mina Kouhjani Gorji 1
  • Bahareh Allahverdi - Mamaghani 2
1 Research Institute Of Forests and rangelands
2 Ph.D in Plant Physiology, Department of Plant Biology, Faculty of Natural Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Cancer is a complex disease and the second cause of death worldwide. Eight million individuals die from cancer every year. Essential oils are aromatic compounds that have various roles in plants and are also used to treat different disorders and complaints. In this paper, the anti-cancer effects of some aromatic plants and their essential oils are based on the results of research projects conducted in research papers. Medicinal and Aromatic Plant Division and project of "Study of essential oils in Iranian aromatic plants" as well as review and research papers were presented. Among chemical compounds, α-Bisabolol, α-Humulene, elemene, eugenol, b-caryophyllene, thymol, thymoquinone, geraniol, germacrone, Farnesol, Limonene, and Nerolidol exhibited anticancer activity. Some medicinal plants such as Thymus vulgaris, Juniperus spp, Matricaria chamomilla, Achillea santolina, Artemisia spp, Foeniculum vulgare, Curcuma spp, Zingiber spp, Carum carvi, Hypericum spp, Cymbopogon spp, Satureja spp, Salvia spp, and Mentha spp show remarkable anticancer activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • medicinal plants
  • chemical compounds
  • essential oil