نویسنده = سیده معصومه زمانی
معرفی و نقد کتاب "زنبورهای گالزای بلوط ایران"

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 131-134

سیده معصومه زمانی


اپیدمی بیماری‌‌های نوظهور در اکوسیستم‌‌‌های جنگلی ملزومات و چالش‌‌های مقابله با آن‌ها

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 39-47

سیده معصومه زمانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ علی علیزاده علی‌‌‌آبادی


تله های فرمونی و نوری، ابزار مناسب برای ردیابی و کنترل شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis; Lep., Crambidae)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 73-79

فرزانه کازرانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سمیرا فراهانی؛ سیده معصومه زمانی؛ مینا کوهجانی گرجی؛ سیدنقی خالقی تروجنی


پتانسیل نماتدهای بیمارگر حشرات برای کنترل شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae)

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 41-50

ریحانه غلامی قوام آباد؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ علی اصغر طالبی؛ سیده معصومه زمانی؛ یزدانفر آهنگران؛ محرم هوشیار؛ مجید پدرام


بررسی تنوع گونه ای دوبالان ساپروکسیلیک در جنگل های هیرکانی

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 57-62

فرزانه کازرانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سیده معصومه زمانی


حفاظت از مرتع‌کاری‌‌ها و جنگل‌کاری‌های مناطق بیابانی کشور: چالش‌ها و راهکارها

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 23-32

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حمید یارمند؛ فرزانه کازرانی؛ سمیرا فراهانی؛ سیده معصومه زمانی؛ مرضیه علی نژاد


کاربرد بارکدگذاری DNA توسط مارکر ریبوزومی ITS در شناسایی و طبقه بندی مولکولی قارچ‌های اکتومیکوریز

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 22-29

سیده معصومه زمانی؛ ناصر زمانی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ محمدرضا عارفی پور


حفاظت و اصلاح، راهبردی مؤثر در بهبود خواص مهندسی چوب

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 32-39

رضا حاجی حسنی؛ سیده معصومه زمانی؛ فرداد گلبابایی


استفاده کاربردی از قارچ‌های جنگلی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 42-50

محمدرضا عارفی‌پور؛ سیده‌معصومه زمانی؛ ستار زینالی؛ احمد گرجی‌پور