نویسنده = علیرضا افتخاری
ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی گون‌‌زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ عادل جلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ رحمن رحیم‌‌دخت؛ فرهاد آقاجانلو؛ سعید رشوند؛ محمود گودرزی؛ پروانه عشوری؛ هاجر نعمتی؛ سمیه ناصری؛ یداله قیصری؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ جواد میری‌‌سلیمان


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی و خاک علفزارها و چمنزارهای مناطق مرطوب و نیمه‌‌مرطوب شمال کشور

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 21-30

علیرضا افتخاری؛ حسن قلیچ نیا؛ لطف الله پارسائی؛ مائده یوسفیان؛ جواد معتمدی؛ سعیده ناطقی


نتایج حاصل از فاز اول پایش مراتع کشور و چگونگی استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده در مدیریت مراتع

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 71-89

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ علیرضا افتخاری؛ جواد معتمدی


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 67-89

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ محمد خسروشاهی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فاطمه سفیدکن