نویسنده = حسن جهانبازی
روند زوال بلوط در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 7-11

حسن جهانبازی؛ مهدی پورهاشمی؛ یعقوب ایرانمنش؛ معصومه خان حسنی؛ مازیار حیدری؛ حبیب الله رحیمی؛ مهرداد زرافشار؛ یوسف عسگری؛ رضا کرمیان؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ داریوش مهدی فر؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ احمد حسینی؛ منوچهر طهماسبی


روند خشکیدگی و زوال جنگل‌های بلوط (پژوهش موردی: جنگل‌های توت شامی و برزه استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 35-40

حبیب اله رحیمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ نسترن جلیلیان


تالاب چغاخور، نگین تنوع زیستی در زاگرس

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 78-83

یعقوب ایرانمنش؛ حمزه‌علی شیرمردی؛ حسن جهانبازی گوجانی


تالاب «گندمان» یکی از زیباترین تالاب‌های پرنده‌نگری ایران

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 82-91

یعقوب ایران‌منش؛ حمزه‌علی شیرمردی؛ حسن جهانبازی گوجانی


کنترل بحران زوال جنگل‌های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام"

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 14-19

مهدی پورهاشمی؛ علی‌اصغر معصومی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهنگ قصریانی؛ ابراهیم عزیزخانی؛ پژمان پرهیزکار؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مجید توکلی؛ یحیی خداکرمی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ کامران پورمقدم؛ مسعود خانجانزاده


پیشینه زوال جنگل‌های بلوط زاگرس

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 37-30

مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ یعقوب ایران‌منش؛ یحیی خداکرمی