نویسنده = فاطمه احمدلو
معرفی ارقام صنوبر با عملکرد بالا برای کاشت در استان لرستان

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 51-61

فرهاد جهانپور؛ فاطمه احمدلو


استان کرمانشاه،‌روستای فش، درختان قطور چنار

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 83-83

فاطمه احمدلو


تغییر اقلیم، عاملی اثرگذار در افزایش آتش‌سوزی‌ها در ناحیه رویشی هیرکانی شرقی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 23-30

سعیده اسکندری؛ مصطفی جعفری؛ یزدانفر آهنگران؛ فاطمه احمدلو


استان گیلان، لنگرود، نمایی از پارک فجر لنگرود

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 12-12

فاطمه احمدلو


تعیین اراضی مستعد زراعت چوب در اراضی غیر جنگلی در استان‌ گیلان

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 49-59

فاطمه احمدلو؛ علیرضا رضایی؛ محسن کلاگری؛ سعیده اسکندری؛ سارا تیموری؛ فاطمه درگاهیان؛ مهدی فرح پور؛ خسرو میرآخورلو


استان گیلان،‌رودبار،‌ارتفاعات داماش

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 48-48

فاطمه احمدلو


استان گیلان- سیاهکل- دارمرز سیاه خانی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 34-34

فاطمه احمدلو


بررسی پراکنش پده‌زارها در استان مرکزی

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 51-62

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی؛ سعیده اسکندری


ارزیابی سودمندی عملکرد و بهره‌وری اقتصادی صنوبر در تلفیق با محصولات زراعی، علوفه‌ای و دارویی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 35-48

فاطمه احمدلو؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ سعیده اسکندری


اجرای برنامه ملی توسعه زراعت چوب ضرورتی برای حفاظت جنگل‌ها و تأمین مواد اولیه چوبی کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 9-19

محسن کلاگری؛ خسرو میرآخورلو؛ آزاده صالحی؛ فاطمه احمدلو؛ سارا تیموری؛ ابوالفضل جعفری؛ سعیده اسکندری؛ رضا باقری؛ محمد کاظم عراقی؛ محمد باقر خدایی؛ رفعت الله قاسمی


معرفی کلن‌های موفق و پرمحصول صنوبر برای کشت در نواحی مرکزی کشور

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 53-70

فاطمه احمدلو؛ رفعت اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی


معرفی ارقام مناسب در تحقیقات صنوبر استان مرکزی

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 27-35

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو


معرفی کلن‌های موفق و پرمحصول صنوبر برای کشت در غرب و شمال غرب کشور

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 58-69

فاطمه احمدلو؛ رفعت‌اله قاسمی