نویسنده = فاطمه درگاهیان
تعیین اراضی مستعد زراعت چوب در اراضی غیر جنگلی در استان‌ گیلان

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 49-59

فاطمه احمدلو؛ علیرضا رضایی؛ محسن کلاگری؛ سعیده اسکندری؛ سارا تیموری؛ فاطمه درگاهیان؛ مهدی فرح پور؛ خسرو میرآخورلو


تحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 15-20

یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی؛ سید کاظم بردبار؛ یوسف عسکری؛ جلال هناره؛ علی نجفی فر؛ احمد حسینی؛ مازیار حیدری؛ بهروز فانی؛ آرش دریک؛ فرهاد جهان پور؛ مهرداد زرافشار؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ هوشمند صفری؛ یحیی پرویزی؛ فاطمه درگاهیان؛ ابوالفضل جعفری؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ صابر قاسمپور


تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 79-97

احمد رحمانی؛ مصطفی جعفری؛ محمد خسروشاهی؛ مرتضی خداقلی؛ فاطمه درگاهیان


بررسی ویژگی‌ها و مسائل مختلف گرد و غبار در سیستان

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 75-87

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان


بررسی مدیریت آب در حوزه‌های کارون، کرخه، زهره– جراحی و ارتباط آن با گرد و غبار خوزستان

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 111-131

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب؛ سمانه رضوی زاده؛ سمیرا زندی فر؛ زهرا سعیدی فر


بحران گرد و غبار در خوزستان و نقش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مواجهه با آن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 85-100

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان