کلیدواژه‌ها = درختان کهنسال
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های ریخت‌شناسی و رویشگاهی درختان کهنسال استان قم

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 35-39

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ حسین توکلی نکو؛ محمدرضا مرادی


2. بنه‌های کهن‌سال ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 43-50

مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ شهرام احمدی؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


3. نوش‌های کهنسال ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 48-64

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری؛ کمال غوث؛ حسن تعویذی