نویسنده = خسرو ثاقب‌طالبی
ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


نقد و معرفی کتاب نیم‌رخ جنگل‌های خزر؛ جنگل تحقیقاتی "وازرود"

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 149-152

خسرو ثاقب‌طالبی


عوامل توپوگرافی مؤثر برای انتشار گلابی وحشی (Pyrus glabra) در استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 56-60

علی اصغر زهره‌وندی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ یحیی خداکرمی


کنترل بحران زوال جنگل‌های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام"

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 14-19

مهدی پورهاشمی؛ علی‌اصغر معصومی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهنگ قصریانی؛ ابراهیم عزیزخانی؛ پژمان پرهیزکار؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مجید توکلی؛ یحیی خداکرمی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ کامران پورمقدم؛ مسعود خانجانزاده


نقش خشک‌دار در سلامت اکوسیستم جنگل

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 20-25

خسرو ثاقب‌طالبی


جنگلشناسی نزدیک به طبیعت؛ دیدگاه‌ها و اهداف

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 9-6

خسرو ثاقب‌طالبی