نویسنده = علیرضا مدیررحمتی
معرفی کلن‌های موفق و پرمحصول صنوبر برای کشت در نواحی مرکزی کشور

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 53-70

فاطمه احمدلو؛ رفعت اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی


زندگینامه زنده‌یاد مهندس ابوالفتح سالاری

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 85-88

علیرضا مدیررحمتی


معرفی کلن‌های موفق صنوبردر شمال شرق کشور

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 51-63

علی بزرگمهر؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رفعت الله قاسمی؛ محسن کلاگری


زراعت چوب، راهی مطمئن و پایدار برای تأمین چوب مورد نیاز کشور

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 62-76

علیرضا مدیررحمتی؛ پریسا پناهی؛ وحید اعتماد؛ طالب امین پور؛ عبدالعظیم آقاجانی


ضرورت توسعه زراعت چوب به‌جای سبزی و صیفی‌کاری در جنوب تهران

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 6-10

علیرضا مدیررحمتی؛ عباس قمری‌زارع


سیستم بهره‌برداری کوتاه‌مدت صنوبر؛ مفهوم واقعی زراعت چوب

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 20-16

علیرضا مدیررحمتی