توسعه زراعت چوب؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و حیاتی برای کشور

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور


عنوان مقاله [English]

Development of wood farming

نویسنده [English]

  • Alireza Modirrahmati