معرفی ایستگاه میان‌جنگل فسا به‌عنوان تنها منطقه حفاظت‌شده منابع ژنتیکی گیاهی

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح بذر

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

چکیده

ایستگاه تحقیقات میان‌جنگل فسا با مساحت حدود 80 هکتار در میان منطقه حفاظت‌شده میان‌جنگل به مساحت 56 هزار هکتار در استان فارس و جنوب شرق شیراز واقع شده است. این منطقه در جنوب دریاچه‌های بختگان و طشک، جنوب شرق سروستان و غرب خرمن‌کوه قرار گرفته است و محور مواصلاتی شیراز- بندرعباس از میان آن عبور می‌کند. این پهنه در موقعیت جغرافیاییE5315  وE5338  طول شرقی و  N2815وN2913  عرض شمالی و در ارتفاع 1750 متری از سطح دریا قرار دارد. ایستگاه میان‌جنگل جایگاهی برای حفاظت از گونه‌ها در رویشگاه اولیه (In-Situ conservation) است و ازنظر غنای اجداد وحشی گیاهان زراعی توجه متخصصان داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. در این گزارش وضعیت ایستگاه میان‌جنگل فسا و منحصر‌به‌فرد بودن این رویشگاه به‌عنوان یک سایت حفاظت در رویشگاه اصلی به‌دلیل تنوع زیستی بالا و داشتن گونه‌های انحصاری شرح داده و تأثیر حفاظت بر جمعیت‌های خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی بررسی شده است. در‌نهایت، مشکلات و عوامل تهدید‌کننده در این منطقه و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایستگاه حفاظت‌شده و جلوگیری از تخریب آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the Mian-Jangal of Fasa, as the only protected area of plant genetic resources

نویسندگان [English]

  • shakiba shahmoradi 1
  • Masoumeh Pouresmael 2
  • Seyed Kazem Bordbar 3
1 faculty member- seed and plant improvement institute
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Natural Resources Department Fars ,Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Fars, Iran
چکیده [English]

The research center of Mian-Jangal in Fasa, with an area of about 80 hectares, is located inside the protected area of Mian-Jangal with an area of 56 thousand hectares in the southeast of Shiraz city. This area is located in the south of Bakhtegan and Tashk lakes, southeast of Sarvestan, and west of Kharman Kooh, and the Shiraz-Bandar Abbas transportation road passes through it. This zone is located in the geographical position of E5315 and E5338 East longitude and N2815 and N2913 North latitude. Its altitude is 1750 meters above sea level. The Mian-Jangal station is protected as an In-Situ conservation site, attracting the attention of national and international experts for the richness of the crop’s wild relatives. This report describes the situation of the Mian-Jangal, the uniqueness of this habitat as a conservation site due to high biodiversity and having endemic species, and evaluates the impact of conservation on the populations of wild relatives of crops. The problems and threats of this area and suggestions for improving the current situation are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat
  • native species
  • Fars Province
  • conservation
آهنی، ط. و شجری، ش.، 1395. انتخاب منطقه حفاظت‌شده در استان فارس جهت اعمال استراتژی حفاظتی با استفاده از تکنیک تاپسیس و فرایند سلسه مراتبی. دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، 22-23 اردیبهشت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صفحه 1371-1387.
بقایی، ن.، صفایی، هـ.، 1382. مطالعه امکان حفظ ایستگاه میان‌جنگل به‌عنوان یک جایگاه حفاظت در رویشگاه اولیه و میزان فرسایش ژنتیکی منطقه. گزارش نهایی طرح پژوهشی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، 56 صفحه.
بی‌نام، 1400. منطقه حفاظت­شده میان­جنگل. پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست استان فارس. دسترسی در: https://fars.doe.ir/portal/home/
حاتمی، ب.، بیگلو، خ. و خوشحال دستجردی، ج.، 1389. نواحی اقلیمی استان فارس به روش تحلیل عاملی. فضای جغرافیایی، 10(32): 135-150.
مرکز آمار ایران، 1390. گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. دسترسی در: https://www.amar.org.ir › Portals › Files › abstract
 مظفریان، و.، 1388. فرهنگ نام‌های گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 740 صفحه.