سیمای گیاهی کوه صفه در جنوب شهر اصفهان

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،اصفهان، ایران

چکیده

رشته کوه زاگرس بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین رشته کوه ایران است و کوه‌های بزرگ و کوچک آن از‌نظر غنای گونه‌ای و گونه‌های انحصاری بسیار ارزشمند هستند. کوه صفه، یکی از کوه‌های منفک موازی با این رشته کوه عظیم، در جنوب شهر اصفهان واقع شده است. این کوه به‌دلیل شرایط ویژه و قرار گرفتن درون شهر، همچنین داشتن جاذبه‌های گردشگری، منطقه‌ای جذاب برای گردشگران و کوهنوردان به شمار می‌رود. همچنین، یکی از مراکز غنی ازنظر پوشش گیاهی شهر اصفهان محسوب می‌شود، به همین دلیل مورد توجه و بررسی بسیاری از گیاه‌شناسان مهم دنیا قرار گرفته و از‌نظر گیاه‌شناسی دارای اهمیت تاریخی است. پوشش گیاهی آن بیشتر به دو صورت خودرو و گیاهان کاشته‌شده است. تیپ اصلی در این کوه،Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana-Acantholimon scorpius است. کوه صفه رویشگاه گونه‌های گیاهی متعددی است که تعدادی از آنها انحصاری ایران هستند. فعالیت‌های انسانی ازجمله هتل‌سازی، ایجاد جاذبه‌های گردشگری و احداث مسیرهای مختلف برای عبور کوهنوردان و بازدید‌کنندگان، این گونه‌های گیاهی را در وضعیت بسیار ناپایداری قرار داده است، بنابراین، حفاظت از کوه صفه و گونه‌های ارزشمند آن و نیز مطالعه پوشش گیاهی و فلورستیک این کوه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The flora and vegetation of Soffeh Mountain in the south of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Azadeh Akhavan Roofigar 1
  • massoud Borhani 2
1 Natural Resources Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
2 Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Zagros Mountain chains are the longest mountain range in Iran, and its large and small mountains are valuable in terms of species richness and percentage of endemic species. Soffeh Mountain is considered one of the isolated mountains parallel with this large mountain chain, located south of Isfahan city. Due to the special conditions and being located within the city and having tourist attractions, this mountain is frequently visited by tourists and mountaineers. Soffeh Mountain is one of the rich vegetation centers of Isfahan and has been explored by many famous botanists of the world and is of historical importance from the botanical point of view. The vegetation of Soffeh includes both wild and cultivated species. The main vegetation type in this mountain is Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana-Acantholimon scorpius. The Soffeh Mountain inhabits many plant species, of which some endemic species are included. Human activities such as building hotels, creating tourism facilities, and building various roads for mountaineers and visitors have put them in an unstable situation. Therefore, the protection of Soffeh Mountain and its valuable species, as well as floristic and vegetation studies of this mountain, are essential.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soffeh Mountain
  • vegetation
  • conservation
  • Isfahan
جانی‌قربان، م.، 1393. تهیه فلور استان اصفهان (زیر‌پروژه ملی تهیه فلور استان‌های مختلف کشور). گزارش نهایی طرح پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 225 صفحه.
جم‌زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1395. طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم‌های ایران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.
سازمان هواشناسی کشور ((www.irimo.ir/eng/index.php.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (www.ngdir.ir)
فیضی، م. ت.، برهانی، م. و جم‌زاد، ز.، 1398. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scutellaria xylorrhiza در ایران. طبیعت ایران، 4(2): 112- 107.
فیضی، م.ت.، علیجانی، و.، جابرالانصار، ز.، خداقلی، م. و شیرانی، ک.، 1396. طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی استان اصفهان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 290 صفحه.