نویسنده = سودابه امینی
شهرسازی و حفاظت از حشرات گرده‌‌افشان در باغ‌‌های گیاه‌‌شناسی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 25-34

سودابه امینی؛ جاماسب نوزری


تنوع‌‎گونه‎ای سوسک‎های ساپروکسیلیک (چوب‌زی) در راشستان‌های استان گیلان

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 35-40

فرزانه کازرانی؛ محمدابراهیم فراشیانی؛ سودابه امینی؛ ستار زینالی


واردات چوب و آفات قرنطینه در ایران "چالش ها و راهکارها"

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 7-17

محمدابراهیم فراشیانی؛ حسن عسکری؛ سودابه امینی