شهرسازی و حفاظت از حشرات گرده‌‌افشان در باغ‌‌های گیاه‌‌شناسی

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 پژوهشگر، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه گیاه‌‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22092/irn.2023.129558

چکیده

سالانه بیش از یک چهارم جنگل‌‌ها و منابع طبیعی کشور در حال تخریب هستند تا خانه یا کارخانه‌‌­ای بنا شوند. چنانچه با همین سرعت به راه خود ادامه دهیم، تا چند سال آینده، دیگر زمین تحمل هیچ انسانی را نخواهد داشت! چرا که منابع محدود آن به‌‌طور کامل تمام خواهد شد و اثری از جنگل‌‌ها، اقیانوس‌‌ها، فضای سبز و باغ‌‌های زیبا باقی نخواهد ماند.
براساس آمار پایگاه اطلاع‌‌رسانی شهرسازی و معماری، مساحت کل ساختمان‌‌هایی که روی این کره خاکی بنا شده است، چیزی حدود یک ششم از عرصه‌‌های آبی اعم از رودخانه‌‌ها، دریاچه‌‌‌ها، دریاها و اقیانوس‌‌ها را به‌‌ خود اختصاص داده است. پیشرفت هر کشور وابسته به فعالیت‌‌های عمرانی در آن کشور است که امروزه، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت، ساخت‌‌و‌‌سازهای متعددی در سراسر دنیا انجام می‌شود، به‌طوری‌که هر روزه با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه روبه‌رو هستیم و بدیهی است این فعالیت‌ها، ضایعاتی را نیز به‌‌دنبال خواهد داشت.

عنوان مقاله [English]

Urbanization and protection of pollinating insects in botanical gardens

نویسندگان [English]

  • Sudabe Amini 1
  • Jamasb Nozari 2
1 Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Plant Protectionو College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

-

تبادکانی،س.م.، 1395. شش پایان (مجموعه مصور حشرات). تهران، سازمان جهاد دانشگاهی تهران،380 صفحه.
صادقی،ع.، علیجانی، ب. و فیروز آبادی، پ. 1391. تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی. نشریه علمی جغرافیا و مخاطرات طبیعی، 4: 1-17