دوره هفتم ارزیابی جهانی تغییر اقلیم توسط IPCC آغاز شد

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

10.22092/irn.2023.129959

چکیده

پس از خاتمه ششمین دوره ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (ar6) و ارائه گزارش‌های گروه‌های کاری مختلف توسط IPCC، مقدمات هفتمین دوره ارزیابی مجمع فراهم شد. دوره هفتم ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (ar7) با انتخاب رئیس و اعضای هیئت IPCC آغاز شد. بر‌اساس تصمیمی که در چهل و هشتمین نشست برگزارشده در سال 2018 در کره، در‌مورد آینده کاری مجمع اتخاذ شده بود، در پنجاه و نهمین جلسه مجمع، که در روز 4 مرداد ماه 1402 (26 جولای 2023 میلادی) و در نایروبی کنیا برگزار شد، آقای پرفسور Jim Skea از انگلستان به‌عنوان رئیس جدید IPCC انتخاب شد. تخصص ایشان انرژی پایدار از امپریال کالج لندن است.
انتظار می‌رود، هفتمین دوره ارزیابی جهانی تغییر اقلیم بین پنج تا هفت سال طول بکشد و گزارش‌های آن در سال 2028 ارائه شود. اعضای مجمع انتظار دارند، گزارش‌های هفتمین دوره ارزیابی در تکمیل نیاز دومین گزارش سهام جهانی (the Global StockTake)، که در سال 2028 منتشر خواهد شد، به کار رود. سهام جهانی (GST)، که بند 14 توافق‌نامه پاریس به این مسئله اختصاص پیدا کرده است، در کنفرانس پاریس مورد بحث و تأیید قرار گرفت. این موضوع در مجالی دیگر با شرح و توضیح بیشتری ارائه خواهد شد.
اگر نگاهی به سوابق گزارش‌های ارائه‌شده داشته باشیم، می‌بینیم که هر دوره ارزیابی حدود پنج تا شش سال طول کشیده است. اولین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (Far- the First IPCC Assessment Report) در سال 1990 میلادی، دومین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (the Second Assessment Report -Sar) در سال 1995 میلادی، سومین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (Tar- the Third Assessment Report) در سال 2001 میلادی، چهارمین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (the Fourth Assessment Report -Ar4) در سال 2007 میلادی، پنجمین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (the Fifth Assessment Report -Ar5) در سال 2014 تا 2018 میلادی و ششمین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (the Sixth Assessment Report -Ar6) در سال 2023 میلادی ارائه شدند، هفتمین دوره گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (Ar7) که تازه شروع شده است و احتمالاً تا سال 2028 میلادی ارائه خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

IPCC has launched its seventh cycle of climate change assessments.

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.