قدرت گل: نقش مورچه‌ها در احیای جنگل

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.129958

چکیده

بر‌اساس مقاله جدیدی از دانشگاه بینگهمتون (Binghamton)، دانشگاه ایالتی نیویورک، مورچه‌ها نقش کلیدی را در احیای جنگل‌ها بازی می‌کنند. اگر در اوایل فصل بهار،‌ در میان یک جنگل کهن‌سال قدم بزنید، گل‌های وحشی را خواهید دید که با رنگ‌های جذاب خود در کف جنگل می‌درخشند و منظره خیره‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذارند. اما در جنگل‌های جوان‌تر، گیاهان فصلی مانند تریلیوم، زنجبیل وحشی، بنفشه و خون‌ریشه یا سرخ‌بن (bloodroot) کمتر دیده می‌شوند. دلیل این موضوع ممکن است به برخی از ساکنان جنگل‌ها یعنی مورچه‌های جنگلی (Aphaenogaster sp.) مربوط باشد که درخشندگی کمتری دارند.
کارملا بونو (Carmela Buono)، کاندیدای دکترای علوم زیستی دانشگاه بینگهمتون، توضیح داد: «هرچند افراد زیادی این مورچه‌ها را نمی‌شناسند، آنها شاه‌کلیدهای انتقال بذور گیاهان هستند».
بیش از 95درصد از جنگل‌های ایالت نیویورک، از‌جمله منطقه حفاظت‌شده دانشگاه بینگهمتون، جنگل‌های ثانویه‌ ایجادشده در زمین‌هایی هستند که زمانی برای کشاورزی پاک‌سازی شده بودند. اگرچه بخش‌هایی از این جنگل‌های احیا‌شده، مانند اشکوب بالایی، به‌خوبی بازسازی شده‌اند، جنبه‌های دیگر تنوع زیستی را از دست داده‌اند، به‌ویژه زمانی که صحبت از گیاهان زیر‌اشکوب مانند گل‌های وحشی و بومی می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Flower power: The role of ants in forest regeneration

نویسنده [English]

  • maryam Masoom Tamimi
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.