اهمیت تنوع زیستی، تنوع زیستی در ایران و جهان و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه‎پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.129546

چکیده

با توجه به اهمیت تنوع زیستی و ارتباط آن با منابع طبیعی و محیط‌زیست تصمیم بر آن شد تا در این شماره نشریه طبیعت ایران، به موضوع تنوع زیستی و اهمیت آن، عوامل مؤثر بر تنوع زیستی در سطح ملی و بین‌المللی و کنوانسیون‌های مربوطه پرداخته شود. در این ارتباط میزبان آقای دکتر اسکندر زند هستیم، که پیش‌از‌این رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور بودند، همچنین، آقای دکتر عادل جلیلی رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، که تاکنون مطالعات و پروژه‌های زیادی را در خصوص تنوع زیستی گیاهی کشور اجرا کرده‌اند و طرح‌هایی را نیز در دست اجرا دارند، در این گفت‌وگو حضور دارند و از نظرات ایشان بهره خواهیم برد.

عنوان مقاله [English]

The importance of biodiversity in Iran and the world and the international convention on biodiversity

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Eskandar Zand 2
  • Adel Jalili 3
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.