آسیب‌شناسی فرایند صدور مجوز پروانه چرای دام‌‌های اهلی در اکوسیستم‌‌های مرتعی- (موردکاوی: استان اصفهان)

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2022.127153

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز روزافزون کشور، حمایت جدی از بهره‌برداران برای افزایش، تثبیت و توسعه فعالیت‌های تولیدی در مناطق مختلف، یکی از استراتژی‌های وزارت جهاد کشاورزی است. با وجود تمهیدات اندیشیده‌شده برای تسهیل فرایند بررسی و صدور مجوزها، هنوز مشکلات عدیده‌ای در مسیر صدور مجوزهای مربوطه وجود دارد. در بخش منابع طبیعی نیز مانند سایر حوزه‌‌ها، همه فعالان و مجریان، نیازمند اخذ مجوزهای قانونی هستند. برای این کار، متقاضی باید به مراجع مختلف مراجعه و فرایند مربوطه را طی کند. شواهد نشان می‌دهد، مسائل و مشکلات مختلفی در مسیر صدور مجوز پروانه چرای دام‌‌های اهلی در مراتع و به تعبیری پروانه مرتع‌داری وجود دارد که منجر به طولانی شدن مسیر و نارضایتی مرتع‌داران علاقه‌مند به نگهداری و پرورش دام در مراتع شده است. با هدف بررسی این مسائل، 15 متقاضی و شش کارشناس، به‌‌طور هدفمند، انتخاب شدند و نظرات آنها پیرامون مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در مسیر صدور و تمدید مجوز پروانه چرای دام، با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، تجزیه‌و‌تحلیل شد. بر مبنای نتایج، مدت زمان لازم برای طی فرایند بررسی درخواست متقاضی برای ممیزی مرتع و در‌نتیجه صدور مجوز پروانه چرای دام در مراتع، در وضعیت موجود، 120 روز و در وضعیت مطلوب، 45 روز است. ترسیم چارت و نقشه وضعیت مطلوب فرایند صدور پروانه چرا به شکل طرح‌های مرتع‌داری نشان داد، این طرح‌ها به‌دلیل اینکه نوعی شبه‌مالکیت هستند و مزیت اقتصادی و اکولوژیکی بالاتری دارند، می‌توانند جایگزین فرایند صدور پروانه چرا شوند.

عنوان مقاله [English]

Pathology of the licensing process for livestock grazing in rangeland ecosystems (case study: Esfahan province)

نویسندگان [English]

  • Shila Hajje Foroosh Nia
  • Seid Jafar Seid Akhlaghi
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-

مظفری، هـ.، 1397. راهنمای فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل. نشر فروغ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، معاونت اقتصادی، 48 صفحه
عالی، س.، 1395 (ترجمه). از مقررات‌گذاری دست‌وپاگیر به سوی مقررات‌گذاری هوشمند، ساده‌سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، 30 صفحه.