یادداشت‎هایی پیرامون جنس‎های بزرگ گیاهی با تأکید بر گون

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در میان ۵۷ جنس بزرگ گیاهی، که بیش از ۵۰۰ گونه دارند، جنس گون، دارای بیشترین تعداد گونه در جهان است و اولین جنس بزرگ در میان گیاهان گل‌دار به‌شمار می‌رود. گونه‎های این جنس متعلق به ۱۵۰ بخش در دنیای قدیم و ۹۴ بخش در دنیای جدید، با ۳،۵۰۰ گونه هستند. ازنظر تعداد گونه‎ها، گون‎های جهان به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده‌اند که در قاره آسیا، اروپا و به‌طور پراکنده در آفریقا انتشار دارند. برای درک بهتر از تنوع و فراوانی زیاد، این جنس را باید در سیستم زادآوری، گرده‎افشانی، خواب بذر و بانک بذر خاک، شرایط رویشگاهی و گونه‎زایی جست‌وجو کرد. در این مقاله کوشش شد تا اندکی به بیولوژی و فیزیولوژی این جنس اشاره شود. در تشخیص و تفکیک گونه‎ها، کلیه صفات ارزشمند به صفات مرفولوژیک، آناتومیک، سیتولوژیک، فیزیولوژیک و شیمیایی تقسیم شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Notes on large plant genera with focus on Astragalus

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Maassumi
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Among 57 genera having more than 500 species, the genus Astragalus, with a large number of species worldwide, is the first big genus in flowering plants. The species belong to 150 sections in Old World and 93 sections in New World, with 3500 species. In the point of species numbers, the genus is divided into three big groups; Small size, medium size, and big size sections. In the Old World, the species are widely distributed in Asia, Europe, and sparsely in African continents. To understand better the high diversity of the genus, it is necessary to seek the main factors of reproduction system, pollination, seed dormancy, soil seed bank, habitat, and speciation mechanism. In this paper, the author tried to explain the biology of the genus briefly. All diagnostic characters are divided into Morphology, Anatomy, Cytology, Physiology, and Chemistry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus
  • reproduction
  • pollination
  • seed dormancy
  • speciation