نقد کتاب فلور ایران، جنس گون (Astragalus)

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

جنس گون متعلق به تیره باقلائیان یا پروانه‌آسا است. این جنس بزرگ‌ترین جنس ایران است و چند گونه از آن در بیشتر رویشگاه‌ها حضور دارند، این وضعیت درمورد هیچ‌یک از جنس‌های دیگر گیاهی در ایران، به اینگونه نیست. آقای دکتر علی‌اصغر معصومی، نویسنده فلور ایران، جنس گون، کارهای پژوهشی خود را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هربایوم مؤسسه گیاه‌شناسی وقت ایران شروع کرد، در آن موقع درمورد تیره آلاله پژوهش می‌کرد. از همان زمان، نشانه‌هایی در او دیده می‌شد که علاقه‌مندی او را به جنس گون نشان می‌داد. ایشان پس از اخذ مدرک دکتری در خارج از کشور و مراجعت، دوباره در هرباریوم، که اینک زیرمجموعه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع شده بود، فعالیت خود را شروع کرد. این بار پژوهش‌های خود را پیرامون جنس گون ادامه داد و تا پایان خدمت دولتی به‌طور متمرکز درمورد این جنس پژوهش کرد. به همین دلیل، در برنامه‌ریزی‌های اولیه طرح فلور ایران، آقای دکتر معصومی تدوین فلور این جنس را پذیرفتند.

عنوان مقاله [English]

A review of the book "Flora of Iran, Astragalus genus"

نویسنده [English]

  • Mostafa Asadi
Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-