درختان و خاک مناطق شهری بیش از آنچه پیش‌از‌این تصور می‌شد، کربن را از جو می‌گیرند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

درختان از طریق فتوسنتز، دی‌اکسید‌کربن (CO2) هوا را می‌گیرند، کربن آن را در اندام‌های هوایی و زمینی خود ذخیره و اکسیژن را آزاد می‌کنند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند، حدود 30درصد از کربن ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی توسط جنگل‌ها جذب می‌شود و این ریه‌های زمین هستن که باعث می‌شوند ما آثار زیان‌بار تغییرات اقلیمی را کمتر احساس کنیم.
لوسی هوتیرا (Lucy Hutyra)، استاد زمین و محیط‌زیست دانشگاه بوستون، بیش از یک دهه روی اثر قطعه‌قطعه شدن جنگل‌ها در مناطق شهری بر میزان جذب دی‌اکسید‌کربن مطالعه کرده ‌است. گروه هوتیرا با بررسی بیش از 48000 قطعه جنگلی در شمال شرقی ایالات متحده دریافتند درختان حاشیه‌ای تقریباً دو برابر سریع‌تر از درختان داخلی‌تر (درختانی که تقریباً فاصله 30 متری از حاشیه دارند) رشد می‌کنند و بیش از آنچه قبلاً تصور می‌شد، دی‌اکسید‌کربن را جذب می‌کنند، زیرا درختان حاشیه‌ای رقابت کمتری دارند و نور بیشتری دریافت می‌کنند و هر چه رشد درخت بیشتر باشد، کربن بیشتری جذب می‌کند. اما این بدان معنا نیست که قطعه‌قطعه شدن بیشتر جنگل راه‌حلی برای جذب بیشتر کربن از جو باشد، زیرا میزان جذب کربن در امتداد حاشیه‌های جنگل‌های قطعه‌قطعه شده به قدری نیست که آثار جانبی و منفی تخریب جنگل‌ها را خنثی کند.

عنوان مقاله [English]

City trees and soil are sucking more carbon out of the atmosphere than previously thought

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran