1- تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور:2-تغییر اقلیم و استانداردها

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

چکیده

 1-در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بزرگترین دغدغه؛ پدیده تغییر کاربری عرصه های طبیعی کشور است که همه روزه در رویشگاه های جنگلی، مرتعی و بیابان های کشور رخ می دهد. این تغییر در قالب اکتشاف معادن، توسعه اراضی کشاورزی خصوصا دیمزارها، گسترده کردن حریم شهرها و روستاها، ایجاد پارک ها و شهرک های صنعتی و توسعه  زیر ساخت ها و غیره اتفاق می می افتد و هیچ پایانی هم بر آن متصور نیست. متاسفانه هم زمان در دو دهه اخیر پدیده جدید دیگری در این کشور رخ نموده است و آن تغییر کاربری زمین های کشاورزی است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات خاک و آب کشور سطح و سرعت این تغییر کاربری بسیار پر شتاب و گسترده بوده و نتیجه این تغییرات، تهدید امنیت غذایی کشورمی باشد. کانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی حریم شهرها و روستاهاست و به تدریج در تمای عرصه های زراعی و باغی کشور گسترش می یابد حتی در استانهای شمالی کشور که قطب کشاورزی کشور محسوب می شوند امکان جدا سازی حرایم اختصاصی شهرها و روستاها به صورت چشمی مقدور نمی باشد. اگر سی سال بیش به این مناطق سفر می شد پهنه های کشاورزی، پهنه های طبیعی، حریم شهری و روستایی کاملا از هم تفکیک و به زیبای تمام قابل مشاهده بود. اکنون مناظر حاکم به صورتی است که مجموعه های  مسکونی، ویلایی، خدماتی و صنعتی به صورت جمعی و یا فردی به صورت تصادفی در تمامی اراضی کشاورزی و محیط های طبیعی پراکنده شده  است بطوریکه امکان جداسازی عرصه های کشارزی، شهری، روستایی و صنعتی و طبیعی وجود ندارد.

2-ما در مطالعات مرتبط با تغییرات اقلیمی منجمله مدیریت جنگلها نیاز داریم تا از استاندارهای مورد قبول بهره بگیریم تا ضمن افزایش اثر بخشی و بهره وری، امکان ارزیابی و ارزشیابی نیز برای اقدامات ما فراهم شود. کاری که بسیار پیچیده و حساس است و ضرورت دارد تا بصورت بومی سازی شده مورد استفاده قرار گیرند.استاندارهای مورد نظر می تواند بر چگونگی تغییرات از نرمال عواملی باشد که در دسته بندی های زیر مورد بررسی قرار می گیرد: اقلیم (در بر گیرنده تشعشعات، دمای هوا، بارش، رطوبت نسبی، مه، باد، نور، و غیره)، فیزیوگرافی (اثرات شکل اراضی، موادمادری، جهت شیب و غیره)، خاک (شامل بافت خاک، ساختمان خاک، مواد تغذیه ای و مواد آلی موجود در خاک، چگونگی شرایط زهکشی و غیره )، و عوامل زیستی (حیوانات و میکروارگانیزم های سطح خاک و زیر خاک). این تغییرات می تواند ایجاد خسارت و مزاحمت نماید.

عنوان مقاله [English]

1-Agricultural land-use change is a serious threat to the country's food security 2-Climate Change and Standards

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-

- فرخ زاده، بهنوش؛ چوبه، سپیده؛ بذر افشان، ام البنین (1399). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لتیان) سامانه های سطوح آبگیر باران، دوره هشتم/ جلد 26/ پائیز 99.
-ستون تغییر اقلیم در طبیعت ایران شماره پیاپی 14، 1398،: تغییر اقلیم و گیاهان، مبانی نظری به زبان ساده  دوره 4، شماره 1، شماره پیاپی 14، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 94-95