پایش جنگل‌های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2022.126677

چکیده

در گفت‌وگوی ویژه شماره قبل نشریه طبیعت ایران، مطالبی درباره اهمیت پایش عرصه‌های طبیعی کشور و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ارائه شد. نظر به اینکه فاز اول پایش جنگل‌های زاگرس رو به اتمام است، همچنین با توجه به نتایج جالب و مهم به‌دست‌آمده در این پایش، در گفت‌وگوی این شماره از نشریه، از مجریان طرح جامع و طرح‌های ملی پایش جنگل‌های زاگرس دعوت شد تا پیرامون چگونگی پایش این جنگل‌ها و نتایج اولیه سنجش و پایش آنها، گزارشی را در اختیار خوانندگان نشریه طبیعت ایران قرار دهند. در این گفت‌وگو آقایان دکتر مهدی پورهاشمی، دکترسیدکاظم بردبار، دکتر حسن جهانبازی، دکتر محمد متینی‌زاده، دکتر یعقوب ایرانمنش و دکتر مجید توکلی حضور دارند. این گفت‌وگو شامل دو قسمت است، چگونگی پایش و معیارها و شاخص‌های اندازه‌گیری در قسمت اول و نتایج به‌دست‌آمده تا این مقطع زمانی در قسمت دوم مطرح شد. امید است با تداوم اجرای این طرح‌ها و ارائه نتایج حاصل از آنها، بتوان در مدیریت جنگل‌های زاگرس بهتر از گذشته عمل کرد و این سرمایه‌های ملی و غیر‌قابل جایگزین کشور را از روند زوال و تخریب نجات داد.

عنوان مقاله [English]

Zagros forests monitoring, measures and preliminary results

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-