1-هشدار به دولتمردان جدید، توسعه و مسیری که باید طی شود (قسمت سوم) تغییر اقلیم و انفعال خواسته یا ناخواسته ما. 2- تغییر اقلیم و توسعه پایدار

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

چکیده

1-تغییر اقلیم یعنی افزایش درجه حرارت و تبخیر و تغییر در الگوی بارندگی که برای مناطق خشک تاثیر حیاتی دارد. در کمربند خشک کره زمین و خصوصاً در مناطق گذر از اقلیم گرم و خشک به اقلیم معتدله خشک، تاثیر افزایش درجه حرارت از دو طریق؛ ایجاد اختلال زیستی در حیات بشر و سایر موجودات زنده از یک طرف و تشدید بحران کم آبی از طرف دیگر خود را نشان
می دهد به طوریکه بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند در مناطق جغرافیایی مثل حواشی جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان، افزایش درجه حرارت ناشی از تغییر اقلیم احتمالا زندگی در این مناطق را غیرممکن خواهد ساخت. از طرفی در کشورهایی مثل ایران به علت افزایش درجه حرارت دو پدیده دیگر؛ جابجایی اکوسیستم ها و نهایتاً زوال آنها و همچنین تشدید بحران آب بروز
خواهند کرد با این که در یک دهه گذشته آثار ظهور هر دو پدیده به عینه احساس می شود. بنابراین کشورهایی مثل ایران که جزو تاثیرپذیرترین مناطق در دنیا از نظر تغییر اقلیم هستند، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی در راستای تقلیل اثرات تغییر اقلیم و مدیریت آنها باید نقش فعالتری داشته باشند که متاسفانه اینگونه نیست و یک انفعال خواسته یا ناخواسته بر آنها حاکم می باشد.
2-در این جهان همه چیز به هم مرتبط است. یعنی تمام پدیده ها تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند و روی هم آثار متقابلی میگذارند. نکته بررسی شده در اینجا، آثار تغییر اقلیم بر فرایند توسعه پایدار و چگونگی اثرگذاری توسعه پایدار بر فرایند تغییرات اقلیمی است. اگر با سرعت مناسب با این گرم شدن کره زمین، به عنوان تهدید جدی سالهای اخیر، مقابله نکنیم، می تواند آب وهوا و الگوهای آن را بسیار نامنظم و زندگی را، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، سخت تر کند. وجود گازهای گلخانه ای به خصوص دی اکسید کربن، امری ضروری برای جلوگیری از انجماد و ادامه حیات است، اما افزایش نامتناسب آن عامل گرمایش کره زمین شده است. سال 2014 میلادی، به عنوان گرمترین سال ثبت شده است که رکورد سا لهای قبل  2005 و 2010 میلادی را شکسته است. صنایع خودروسازی، کشاورزی، تجاری و پالایشگاه ها، مجموعه هایی با بالاترین میزان انتشار کربن هستند. حتی مصرف انرژی و تولید به میزان چشمگیری در انتشار گازهای گلخانه ای نقش دارد. بنابراین، بهبود بهره وری انرژی می تواند کمک زیادی به کاهش انتشار جهانی کند.

عنوان مقاله [English]

1-Warning to new governmentmen, development and the way to go (Part 3) Climate change and our willing or unwilling passivity 2- Climate change and sustainable development

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.