امنیت غذایی، برنامه ها و اقدامات، ارتباط با منابع پایه و تاثیر بر منابع طبیعی و محیط زیست

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دبیر کمیسیون تدوین سند ملی راهبردی تحول امنیت غذائی

3 رییس کارگروه منابع پایه کمیسیون تدوین سند ملی راهبردی تحول امنیت غذائی

چکیده

موضوع امنیت غذایی و ارتباط آن با منابع پایه از جمله آب و خاک کشور و تاثیر تصمیمات اتخاذ شده در مورد امنیت غذایی بر این منابع و بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور از موضوعاتی است که میتواند برای کارشناسان مختلف این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. همچنین به علت اینکه در آستانه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور هستیم و اطلاع داریم که  کمیسیون تدوین سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی طی چند سال گذشته پس از برگزاری ساعتها کار کارشناسی و جلسات متعدد اسنادی را منتشر نموده و موضوع امنیت غذایی را واقع بینانه بررسی نمود است بر آن شدیم که با مسولین این کمیسیون نشستی برگزار نموده و خلاصه ای از نتایج بدست آمده با محوریت تاثیر برنامه های امنیت غذایی بر حفظ منابع پایه را به اطلاع برسانیم. در این نشست از حضور آقایان دکتر اسکندر زند دبیر محترم کمیسیون تدوین سند ملی راهبردی تحول امنیت غذایی  و مهندس خداکرم جلالی مشاور محترم وزیر و رئیس کارگروه منابع پایه کمیسیون تدوین سند ملی راهبردی تحول امنیت غذایی  بهره برده ایم.

عنوان مقاله [English]

Food security, programs and actions, relationship with basic resources and impact on natural resources and the environment

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Eskandar Zand 2
  • Khoda Karam Jalali 3
1 ssociate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.