تیره Brassicaceae (شب بو) در ایران

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 استادیار بخش تحقیقات گیاهشناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

تیره شب‌بو یکی از بزرگ‌ترین تیره‌ها در جهان و ایران است. این تیره با داشتن گل‌هایی با گلبرگ‌های متقابل، صلیبی متقارن و میوه‌های خورجین یا خورجینک از سایر تیره‌ها متمایز است. بسیاری از گونه‌های این تیره در زراعت، مدل‌سازی و مصارف زینتی کاربرد دارند. این تیره در جهان دارای 321 جنس و 3660 گونه و در ایران شامل 100 جنس و 359 گونه است. جنسAlyssum با 37 گونه بالاترین فراوانی گونه‌ها را در ایران دارد. 58 جنس آن فقط دارای یک گونه است که 7 جنس مونوتیپیک انحصاری از این تیره در ایران وجود دارد. در کل 53 گونه از خانواده شب‌بو انحصاری ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brassicaceae family in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi 1
  • Mohammad Mahmoodi 2
1 Scientific Board of Research institute of Forests and Rangelands
2 Assistant professor/Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

Brassicaceae family is one of the largest families in the world and Iran. This family is distinguished from other families by having flowers with symmetrical opposite-petals, symmetrical cross, and silicule or silique fruits. Many species of this family are used in agriculture, modeling, and ornamental purposes. This family has 321 genera and 3660 species in the world and 100 genera and 359 species in Iran. The genus Alyssum has the highest abundance of species, with 37 species in Iran. 58 genera have only one species. There are 53 endemic species to Iran in the Brassicaceae family. There are seven monotypic and endemic genera of this family in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Brassicaceae
  • Cruciferae
  • endemic to Iran
  • plants
اسدی، م.، ساجدی، س.، فخر رنجبری، ح.، میرزاده واقفی، س.س.، موذنی، ح.، خداشناس، م.، خسروی، ا.ر.، حاتمی، ا.، مهرنیا، م.، کفاش، ش.، حیدرنیا، ن.، شیدایی، م.، حیدری ریکان، م.، کاوسی، ک.، سنبلی، ع.، ویس کرمی، غ. و امینیان، ف.، 1396. فلور ایران، شماره 143: تیره شب‌بو (Brassicaceae). مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 954 صفحه.
مظفریان، و. ا.، 1399. نگاهی به گیاهان تیره چتریان در ایران، ارزش و اهمیت آن‌ها. طبیعت ایران: 5(5):43-67.