گیاهان اداپتوژن (Adaptogen)- قسمت اول

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Adaptogen plants - Part I

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran