نگاهی به آزادکوه یکی از قله‌های مرتفع البرز مرکزی با گونه‌های گیاهی منحصر به فرد و مخاطرات محیط‌زیستی آن

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

آزادکوه (شاهزاده کج-گردن)، با ارتفاع 4355 متر از سطح دریا و با نمایی صخره‌ای، دهمین قله بلند ایران و چهارمین قله بلند البرز مرکزی محسوب می‌شود که در استان مازندران قرار دارد. کوه‌های مرتفع و بلند با داشتن تعداد زیادی از گونه‌های انحصاری و نادر از حیث تنوع زیستی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. به علت شرایط سخت نواحی کوهستانی از جمله نبود راههای دسترسی و همچنین شرایط سخت صعود، اطلاعات درست و صحیحی از تنوع زیستی با ارزش گیاهی و جانوری در این مناطق وجود ندارد. مطالعه انجام گرفته نشان می‌دهد که در منطقه آزادکوه تقریبا 250 گونه از گیاهان گلدار رویش دارند که از این میان، تقریبا 70 گونه انحصاری و 40 گونه نادر و کمیاب می‌باشد که نشاندهنده غنای گونه‌ای در این منطقه است. اگرچه هر ساله به علت ارتفاع بلند قله آزاد کوه کوهنوردان زیادی به منطقه وارد می‌شوند ولی چرای دام عامل اصلی تخریب محیط زیست و همچنین تهدید تنوع زیستی منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance at Azadkuh, one of the high peaks of Central Alborz with unique plant diversity and its environmental hazards

نویسنده [English]

  • Mohammad Amini Rad
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland,s Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Azadkuh (Shahzadeh Kaj-Gardan), with an altitude of 4355 meters a.s.l. and a rocky view, is the tenth highest peak in Iran and the fourth highest peak in central Alborz Range in Mazandaran province, north of Iran. The high mountains are very important in terms of biodiversity due to having a large number of endemic and rare species. Due to harsh mountainous conditions, including the lack of access roads and difficulty of the climbing, there is no accurate and correct information on plant and animal biodiversity. The results of this study showed that about 250 plant species were growing in Azadkouh area, including 70 endemic and 40 rare species. Considering the small size of the study area, the rate of endemism and rarity, shows its importance in terms of biodiversity. However, many mountaineers enter the area each year due to the high altitude, but overgrazing is a major cause of environmental degradation and a threat to biodiversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Alborz
  • biodiversity
  • alpine flora
  • Iran