جلوگیری از مرگ‌و‌میر و زوال جنگل‌ها در آینده

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران

چکیده

محققین دانشگاه Wurzburg آلمان معتقدند که استراتژی دولت فدرال آلمان در راستای جلوگیری از زوال و مرگ جنگل‌ها (Forest Dieback 2.0) با هدف حذف خشکه‌دارها و انجام جنگل‌کاری‌های وسیع مناسب نیست. آنها برای رفع این مشکل از اکولوژیست‌های‌جنگل درخواست همفکری کرده‌اند.
سوسک‌های برگ‌خوار، گرما و خشک‌سالی، توفان و آتش‌سوزی دلایل اصلی مرگ‌و‌میر جنگل‌ها هستند. با گذر در جنگل‌های آلمان تعداد کثیری از گونه‌های پیسه‌آ و راش به‌صورت خشکه‌دار دیده می‌شود، به‌طوری‌که وزارت غذا و کشاورزی آلمان خواستار کمک سریع به جنگل‌ها شده است. طبق نظر این وزارت‌خانه حذف درختان خشک شده و انجام جنگل‌کاری‌های وسیع راه‌حل این مسئله است و برای این هدف حدود 500 میلیون یورو بودجه نیاز است، اما محققین علوم جنگل با این استراتژی موافق نیستند و مخالفت خود را در مجله Science magazine اعلام کرده‌اند. آنها معتقدند با این استراتژی حساسیت جنگل‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی در آینده بیشتر خواهد شد، لذا بودجه و استراتژی حاضر نیاز به بازبینی دارد. از نظر آنها، خشکه‌دارها نباید از جنگل حذف شوند و جنگل‌کاری‌های وسیع و گسترده نباید مدنظر قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • Mehrdad Zarafshar
---