سیل و اقلیم

نوع مقاله: گفتگوهای چالشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مجله طبیعت ایران:  
همان گونه که مستحضرید ما ابتدای امسال درگیر مسئله سیل بودیم و خسارت‌های زیادی به بخشهای مختلف کشور وارد شد. نشریه طبیعت ایران چهار گفتگو را در مورد سیل داشته است. گفتگوی اول با موضوع سیل و پوشش گیاهی، گفتگوی دوم سیل و سدسازی، گفتگوی سوم شهرسازی و سیل و این گفتگو هم در ارتباط با مسئله تغییر اقلیم و سیل است که در خدمت شما هستیم.
در این گفتگو  که با حضور آقایان دکتر محمد رحیمی رئیس محترم دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان، دکتر صادق ضیائیان رئیس محترم مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور و دکتر مصطفی جعفری عضو هیئت علمی و سر مولف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (IPCC)، عضو محترم گروه راهبردی و مشاور ریاست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در امور تغییر اقلیم تشکیل شد، نقش تغییر اقلیم در سیل را به بحث خواهیم گذاشت. در این نشست همچنین تاثیر تغییر اقلیم بر منابع طبیعی، موضوع سازگاری و تطبیق با این شرایط و در نهایت برنامه های لازم برای کاهش اثرات را بررسی خواهیم کرد.

عنوان مقاله [English]

Flood and climate

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran