استان بوشهر، دره فاش شکر

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

نویسنده

--


عنوان مقاله [English]

Bushehr, Fash Shekar valley

نویسنده [English]

  • Mohammad Naseri
---