سیل و شهرسازی

نوع مقاله: گفتگوهای چالشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه شهرها محل تمرکز شهروندان و فعالیت‌های آنهاست، وقوع سیل و ایجاد خسارت‌ها و تلفات در آنها همواره مورد توجه بوده است. از طرفی روند فزاینده توسعه شهرسازی و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، افزایش احتمالی خسارت‌ها را در اثر وقوع سیل در پی خواهد داشت. لزوم توجه به مقوله شهرسازی و تأثیر آن در کاهش تشدید اثرات سیلاب‌ها، نشریه طبیعت ایران را بر آن داشت تا گفت‌و‌گوی این شماره از نشریه را به موضوع سیل و شهرسازی اختصاص دهد. این گفت‌و‌گوی مفصل با حضور آقایان دکتر مصطفی بهزادفر، ‌استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر اصغر نصیری، شهردار سابق مناطق مختلف تهران و کرج و مهندس مسعود حمزه‌ای، مدیر‌کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد. متأسفانه در سیل اخیر، ایران شاهد ورود بیشترین خسارت به خانه‌های مسکونی به‌دلیل ساخت و ساز در حریم و بسترهای رودخانه بود. اهمیت جلوگیری از این ساخت و سازها و حفظ حریم رودخانه‌ها و وجود مسیل‌هایی برای عبور رواناب‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب داشته باشد. امید است در اجرای طرح‌های توسعه شهری با انجام مطالعات و برنامه‌ریزی صحیح از حریم و بستر رودخانه‌ها حفاظت شود و با عدم تجاوز به آنها شاهد پیشگیری از وقوع و کنترل سیلاب و کاهش خسارت‌های ناشی از آن باشیم.

طبیعت ایران: با توجه به سیل‌های اخیر و خسارت‌هایی که به شهروندان و شهرهای مختلف کشور در سال‌های اخیر وارد شده است، این سؤال در اذهان عمومی شکل گرفته که آیا موضوع سیل در شهرسازی و توسعه کشور مورد توجه برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد؟ اولین سؤالی که مطرح است اینکه آیا موضوع سیل در طراحی، معماری و توسعه کلان‌شهرها جایگاهی دارد؟
 

عنوان مقاله [English]

Flood and urban engineering

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran