وقتی دانه به گیاه تبدیل می‌شود، 48 ساعت برای زنده ماندن وقت دارد

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هنگامی که یک دانه جوانه می‌زند، فقط دو روز فرصت دارد تا قبل از پایان ذخایر غذایی خود، به یک گیاهک جوان دارای کلروپلاست و قادر به فتوسنتز تبدیل شود. تشکیل کلروپلاست برای یک گیاهک بسیار مهم است، زیرا قند لازم برای رشد گیاه در فرایند فتوسنتز تولید می‌شود و استمرار بقای یک گیاه در گرو تشکیل کلروپلاست است. در یک پژوهش جدید، محققان دانشگاه ژنو (UNIGE) و دانشگاه Neuchâtel ((UniNE سوئیس، با انتشار نتایج تحقیق خود در مجله Current Biology، عناصر کلیدی تشکیل کلروپلاست‌ها از پلاستیدهای اولیه را معرفی کردند.
پلاستیدهای اولیه غیر فتوسنتزی (پروپلاستیدها) سلول‌های جنین به محض تابش نور، سبز رنگ شده و فعالیت فتوسنتزی خود را شروع می‌کنند و تبدیل به کلروپلاست می‌شوند. کسب توانایی عملکرد فتوسنتزی وابسته به ورود هزاران پروتئین اولیه از طریق ماشین واردکننده پروتئین کلروپلاست است. این ماشین شامل کانال انتقال‌دهنده پروتئین (TOC75) و گیرنده‌های TOC33 و TOC159 است. Felix Kessler مدیر آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان و معاون آموزشی UniNE توضیح می‌دهد: «هزاران پروتئین مختلف باید به کلروپلاست‌های در حال توسعه وارد شوند و این فرایند فقط با حضور پروتئینی به نام TOC159 صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود پروتئین TOC159، کلروپلاست تشکیل نمی‌شود و گیاه سفید رنگ باقی می‌ماند».

عنوان مقاله [English]

When the seed becomes a plant, it has 48 hours to survive

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran