بررسی سازگاری جتروفا در ایران با هدف تولید سوخت زیستی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

جتروفا با نام علمی Jatropha curcas L.) ( گونه­ای درختچه‌ای و مقاوم به خشکی با ارتفاع 5 تا 6 متر است. این گیاه متعلق به جنس Jatropha  است که بیش از 170 گونه دارد. دانه آن با 30-35 درصد روغن، به مصرف برخی از موتورهای دیزلی می‌رسد، برای پخت غذا و روشنایی استفاده می‌شود و در صنایع صابون‌سازی، تولید علف‌کش و داروسازی کاربرد دارد. جتروفا بومی نواحی گرمسیری و نیمه­گرمسیری است، برای رویش به حداقل 250 تا 300 میلی‌متر بارندگی نیاز دارد و نیاز آبی آن برای مراحل گل‌دهی و میوه‌دهی 1000 تا 1500 میلی‌متر است. برگ‌ها در اثر گرمای زیاد و باد گرم صدمه می‌بینند و این سبب کاهش محصول می‌شود. جتروفا نسبت به یخ‌بندان مقاوم نیست و تحمل سایه را ندارد. در تراکم متوسط بهترین عملکرد را دارد. مناسب‌ترین خاک برای جتروفا شنی-لومی با بافت متوسط با هوادیدگی خوب است و خاک­های سنگین و هیدرومورف را نمی­پسندد. علف‌های هرز باعث خشکیدگی نهال‌ها و ضعف می‌شوند که باید هر ساله دو بار وجین شوند. نتایج بررسی‌ها در ایران نشان داد تکثیر گیاه از طریق بذر، قلمه و کشت بافت امکان‌پذیر است و در ناحیه صحاری– سندی سازگاری دارد و در دیگر نواحی با محدودیت­های سرما مواجه است. نیاز آبی آن متوسط بوده و کمبود بارندگی باید از طریق آبیاری تأمین شود. نسبت به شوری نیمه­مقاوم و افزایش شوری (بیش از 50 میلی‌مولار) باعث کاهش عملکرد آن است. آفت و بیماری خسارت‌زایی بر روی آن مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation of Jatropha curcas for biofuel production in Iran

نویسندگان [English]

  • Hashem Keneshloo 1
  • Fatemeh Keneshloo 2
1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Jatropha (Jatropha curcas L.) is a drought-tolerant shrub species with a height of 5 to 6 m. This plant belongs to the genus Jatropha with more than 170 species. Its seed with 30-35% oil is used in some diesel engines, cooking and lighting, and soap industries, herbicide production, and pharmaceuticals. Jetropha is native to the tropical and subtropical regions, requiring at least 250 to 300 mm of rainfall to grow. Its water requirement for flowering and fruiting stages is 1000 to 1500 mm. Leaves are damaged by high heat and hot winds, reducing the yield. Jetropha is not resistant to frost and does not tolerate shade.
It performs best in medium density. The most suitable soil for jatropha is sandy-loamy with a medium texture and good weathering. Jatropha does not favor heavy soils. Weeds cause seedling dryness and weakness; thus the weeds must be weeded twice a year. The results of studies in Iran showed that the plant propagation is possible through seeds, cuttings and tissue culture, which is compatible with Sahara - Sindi regions but faces cold restriction in other regions. Its water requirement is moderate and the shortage of rainfall must be provided through irrigation. Jatropha is a relatively salinity-tolerant species, and increasing salinity (more than 50 mM) causes reduced yield. No pest and disease were recorded on Jatropha in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jatropha
  • Adaptation
  • Iran