تنوع، پراکنش و بوم زایی در بزرگترین جنس گیاهی جهان گون

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

جنس گون از میان 57 جنس گیاهی با 3494 نوع متفاوت، بزرگترین جنس گیاهی در سراسر دنیا می‎باشد. گونه‎های گون با توجه به پراکندگی بسیار گسترده در جهان از ویژگی‎های ژنتیکی خاصی برخوردار هستند. این مطالعه به بررسی تنوع، پراکنش و بوم‎زایی افراد این جنس در دنیا می‎پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Maassumi
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecology
  • distribution
  • diversity
  • Asteragalus