چگونه گیاهان مورچه‌ها را به خدمت خود درآوردند؟

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بسیاری فکر می‌کنند گیاهان موجودات خسته کننده‌ای هستند که فقط فتوسنتز می‌کنند در‌حالی‌که حیوانات موجودات سرگرم‌کننده‌ای هستند! نگاهی به تعامل بین مورچه‌ها و گیاهان این طرز تفکر را تغییر می‌دهد. گیاهان با روش‌های مختلفی مورچه‌ها را جذب خود می‌کنند، مانند تولید شهد برای تغذیه و یا وجود خارهای توخالی در گیاهان که مورچه‌ها می‌توانند از آنها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. در عوض گیاهان مورچه‌ها را برای انتشار دانه و یا به عنوان محافظ به خدمت می‌گیرند. در تحقیق جدیدی که در مجموعه مقالات آکادمی علوم به چاپ رسیده،  محققان با تجزیه تاریخچه ژنتیکی 1700 گونه مورچه و 10000 گونه گیاهی متوجه تاریخچه طولانی تکامل سلول‌های مورچه و گیاهان شدند. مت نلسن (Matt Nelsen) ، محقق پسا دکترا و نویسنده اصلی مقاله، می گوید: "تکامل هم‌زمان این دو موجود از زمانی آغاز شد که مورچه‌ها شروع به تغذیه از گیاهان کرده و گیاهان با ایجاد ساختار‌هایی مورچه‌ها را وادار کردند در قبال غذا به آنها خدمت کنند."

عنوان مقاله [English]

How plants evolved to make ants their servants?

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran