زندگینامه دکتر پرویز مهدی‌زاده، نخستین رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نوع مقاله: دانشمندان ایرانی

نویسنده

پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

دهه ۱۳۴۰ برای منابع طبیعی کشور دورانی مهم و تعیین کننده بود. در اول این دهه (سال ۱۳۴۱) مصوبه ملی شدن جنگل‌ها به تصویب رسید و طبق آن جنگل‌ها و مراتع کشور ملی شدند. متعاقباً در حدود ۴ سال بعد یعنی در مرداد سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به تصویب رسید و به منظور اجرایی شدن این قانون چند ماه بعد قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مصوب ‌گردید. پس از تشکیل این وزارتخانه در آبان‌ ماه همان سال ایجاد موسسه تحقیقات منابع طبیعی در زیرمجموعه وزارت منابع طبیعی تصویب و شرح وظایف آن در تاریخ ۲۵ آبان‌ ۱۳۴۶ توسط وزیر ابلاغ شد. در فاصله کمتر از ۲ ماه یعنی در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۴۶ با حکم ناصر گلسرخی وزیر منابع طبیعی آقای دکتر پرویز مهدی‌زاده به عنوان اولین رئیس مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی که بعد‌ها (در دهه‌ی ۱۳۵۰) به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تغییر عنوان داد منصوب شدند.

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Mehdi Zohdi
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran