گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

درخت گردو (Juglans regia) در ایران به صورت بومی و دست‎کاشت در بیشتر استان‌های کشور حضور دارد. گردو درختی مرتفع است که در حالت جنگلی گاهی ارتفاع آن به 25 متر می‎رسد، این درخت در باغ‌های استانهای مختلف جهت بهره‎برداری از محصول آن گاهی به مدت چند قرن حفظ شده‎است از این رو پایه‎های فراوان کهن‌سالی از آن در ایران وجود دارد. بررسی انجام شده تا سال 1395 نشان از حضور حدود یکصد و پنجاه پایه کهنسال از این گونه در کشور دارد که از این تعداد 104 پایه بازدید و اطلاعات و ویژگی‌های آنها ثبت شده است و در مجموع در 27 استان کشور حضور پایه‌های کهنسال آن گزارش شده است. در این مقاله پایه‎های کهن‌سال آن در هشت استان معرفی می‎شود. به طور یقین در ادامه شناسایی درختان کهن‌سال در استان‎های بیشتری پایه‎های آن شناسایی و در شماره‎های بعد معرفی خواهند شد. تا کنون استان اصفهان با 24 پایه گردوی کهن‌سال بیشترین فراوانی را دارد و بعد از آن استان­‌های قزوین با 22 پایه، استان سمنان با 21 پایه و استان خراسان شمالی با 19 پایه قرار دارند. مسن‌ترین گردوی کهنسال ایران با حدود 900 تا 950 سال سن و محیط 1010 سانتی‎متر در استان اصفهان قرار دارد و بعد از آن گردوهای کهن‌سال چپانلو در استان خراسان شمالی و باغ خان اورگان در استان چهار محال و بختیاری قرار دارند. گردوی پنجم روستای یارود در استان قزوین با میانگین قطر تاج 1/39 متر و سطح تاج پوشش 1200 متر مربع، گسترده‎ترین تاج را در بین تمامی کهن‌سال‎های شناسایی شده در ایران دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian long-lived walnuts (Part one)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khoshnevis 1
  • Mohammad Matini Zadeh 2
  • Maryam Teimouri 3
  • Anooshirvan Shirvani 4
1 Senior Research Expert, Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Associate Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Walnut (Juglans regia) is native to Iran and is being planted in most provinces of the country. The walnut is a tall tree with a height up to 25 m in the forest areas. This tree has been preserved for centuries in the gardens of various provinces to exploit its product; therefore, there are a lot of long-lived stands of walnut. According to a survey, up to 2016, there are 150 long-lived stands of walnut in 27 provinces, of which 104 stands have been recorded. In the present paper, the characteristics of long-lived stands in eight provinces are introduced. Certainly, more stands of long-lived trees will be identified in more provinces and introduced in the next issue. The highest frequency of walnut long-lived stands was recorded in Isfahan province with 24 stands, followed by Qazvin (22 stands), Semnan (21 stands), and North Khorasan (19 stands). The most long-lived walnut stand was recorded in Isfahan province, Kloce village, with almost 900-950 years old and 101 cm of trunk perimeter, followed by Chapanlo long-lived walnut in North Khorasan, and Bage Khan Oregan in Chahar Mahle Bakhtiari province. In addition, a long-lived walnut stand in Qazvin province, Yaroood village, had the widest canopy with 39.1 m of crown diameter and 1200 m2 canopy among all identified long-lived species in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long-lived trees
  • walnut
  • longevity
- ثابتی‌، ح. 1355. جنگل‌ها درختان‌ و درختچه‌های‌ جنگلی‌ ایران‌. انتشارات‌ وزارت جهاد کشاورزی، 810 صفحه.
- خوشنویس، محمد متینی‌زاده، مریم تیموری، ودوود صمدی، انوشیروان شیروانی، مسعود بیضایی، ناهید زمانیان، 1394. شناخت، معرفی و بررسی رویشگاه، تکثیر و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران در 15 استان کشور و ثبت این درختان و معرفی این درختان در سطح ملی و جهانی
- درویشیان، م. 1376. پرورش گردو به روش جدید تآلیف گروه مهندسین انستیتو تحقیقات کشاورزی جنوب غربی فرانسه. ترجمه. شرکت انتشارات فنی ایران. 130 صفحه
- علی احمد کروری، س.، شیروانی، ا.، خوشنویس، م.، متینی‌زاده م.، ایمانی، گ.، شبستانی، ش.، و ولیپور کهرود، ح.، 1389. درختان کهنسال استان یزد یادواره هزاره‌های پیشین انتشارات نیاک، 167 صفحه
- مظفریان، ولی‎اله، درختان و درختچه‎های ایران. انتشارات فرهنگ معاصر. 1383. 990 صفحه.