مسیر قله پهنه‌سار، روستای وردیج

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117838

عنوان مقاله [English]

Pahne Sar Peak route, Vardij village