جاده کاشان-ابیانه، استان اصفهان

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117836

عنوان مقاله [English]

Kashan - Abyaneh Road, Isfahan Province