کوهستان سهند، استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117834

عنوان مقاله [English]

Sahand Mountain, East Azerbaijan Province