نقدی برکتاب حشره‌شناسی جنگل: آفات درختان و درختچه‌های جنگلی، جنگل‌کاری‌ها، فضای سبز شهری، مناطق بیابانی و کویری ایران

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

حشرات در جنگل نقش‌های متعددی مانند گرده­‌افشانی، علف­‌خواری، گوشت­‌خواری و تجزیه­‌کنندگی دارند. به­‌عنوان یک گروه از جانوران، آنها بیشترین فراوانی و اهمیت را در شاخه بندپایان دارند و تا سال 1972 بیش از  900 هزار گونه از آنها توصیف شده است. تخمین زده می­شود که حشرات بیش از 80 درصد تمام گونه‌های شناخته شده جانوران را شامل شوند. آنها دارای قدمت بسیار زیادی هستند، به‌­طوری­که نمونه‌های فسیلی از حفاری‌ها در جنگل‌ها نشان می­دهد که قدمت آنها بیشتر از 35 میلیون سال است. اکثر آنها برای بشر مفید هستند یا حداقل بی‌ضررند، هرچند گروه‌­های کوچکی به‌­طور مستقیم برای انسان و گیاهان زیان‌آورند. اکثر مطالعات در مورد حشرات جنگل به حشرات آفت و مضر اختصاص داشته که در یک طبقه­‌بندی ساده می­‌توان آنها را به دسته‌های برگ‌­خواران، مکنده‌ها، بذرخواران، ریشه­‌خواران و حشرات چوب­‌خوار تفکیک کرد. به­‌طور کلی، حشرات جنگل منبع اصلی تنوع زیستی در جنگل هستند، زیرا منابع غذایی بسیار مهمی برای بسیاری از جانوران هستند و نقش مهمی در چرخه غذایی دارند که برای رشد درختان و گیاهان بسیار سودمند. شرایط اکولوژیکی خاص ایران و تنوع اقلیمی سبب غنای فون، فلور و میکروفلور شده است...

عنوان مقاله [English]

A review on the book "Forest Entomology": Pests of natural Forests, afforestation, urban trees and desert plantations of Iran

نویسنده [English]

  • Rasoul Marzban
Associate Prof., Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran