اثرات مثبت جنگل های با غنای گونه‌ای بالا بر تغییرات اقلیمی

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

جنگل‌کاری یکی از اقدامات چین برای جبران انتشار گازهای گلخانه‌ای است. چنانچه در این پروژه‌‏ها مخلوطی از چند گونه درختی کاشته شود، مقدار کربن بیشتری در مقایسه با شیوه تک­‌کشتی ذخیره خواهد شد.
اکوسیستم‌های جنگلی نقش مهم و پایه‌ای در تعادل آب‌و‌هوایی دارند. یک گروه بین‌­المللی ثابت کرده که این اکوسیستم‏‌ها با غنای گونه‌ای بالا مقدار CO2 بیشتری را از جو جذب کرده و کربن بیشتری را در زی­‌توده و خاک ذخیره می­‌کنند و در نتیجه کارایی بیشتری در مقابله با تغییرات اقلیمی خواهند داشت. جنگل‏‌ها به عنوان بخشی از چرخه کربن جهانی، حدود 45 درصد از کربن را از محیط می­‌گیرند و آن را در خاک و ز‌ی­‌توده خود ذخیره می‌کنند. کشورهایی مانند چین اهمیت این موضوع را دریافته‌ و مدت زمان مدیدی است که پروژه‌های وسیع جنگل‌کاری را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق افزایش گازهای گلخانه‌ای را جبران کنند.

عنوان مقاله [English]

Species-rich forests better compensate environmental impacts

نویسنده [English]

  • Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

--