نقدی بر مجموعه کتاب‌های تألیفی با موضوع کاربرد سنجش از دور در علوم منابع طبیعی و محیط زیست

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سنجش از دور (Remote sensing) یکی از شاخه‌­های مهم علم جغرافیا است که به سرعت در حال گسترش است، به‌نحوی‌که امروزه، بهره­‌گیری از این علم در پاسخگویی به برخی پرسش‌ها و رفع بعضی مشکل‌ها در علوم مختلف اجتناب‌­ناپذیر شده است. توسعه روزافزون این شاخه پراهمیت از علم جغرافیا باعث شده تا با استفاده از دستاوردهای ارزشمند آن، نه تنها بتوان به شناخت جنبه‌­هایی ناشناخته از دنیای اطرافمان دست یافت، بلکه در بهبود کیفیت زندگی روزمره­ نیز از آن بهره‌­مند شد. قابلیت‌­های انکارناپذیر این علم منجر به این واقعیت شده که امروزه پژوهشگران و مدیران فعال در بسیاری از موضوعات، کم و بیش خود را ناگزیر از آشنایی و بهره‌مندی از این قابلیت­‌ها می‌دانند. یکی از حوزه­‌هایی که سنجش از دور در آن جایگاه ویژه­ای دارد و بیشتر از سایر حوزه‌­ها در آن توسعه یافته، علوم منابع طبیعی و محیط زیست است. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع از یک‌سو و ضرورت آشنایی با سنجش از دور در این علوم از سوی دیگر، این نوشتار با هدف معرفی و بررسی کتاب‌های تألیف شده در این رابطه تدوین شد تا گامی هرچند کوچک در راستای توسعه بیش از پیش آن برداشته شود.

عنوان مقاله [English]

A review on the book series entitled application of remote sensing in natural resources and environmental sciences

نویسنده [English]

  • Seyd Yousef Erfani Fard
Associate Prof., Department of Natural Resources and Environment, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran