هشدار تغییر کاربری مراتع حوضه‌های آبخیز سد لار

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

امروزه موضوع تغییر کاربری اراضی ملی در ایران، به یکی از مسائل اساسی مدیریتی تبدیل شده است . تشکیل بیش از 30 هزار فقره پرونده تخریب اراضی ملی گواه این مدعاست. اشکال مختلف تخریب، تبدیل اراضی ملی به کشاورزی، ایجاد معادن، اجرای طرح‌های عمرانی، چرای بی رویه دام، آتش سوزی و... را شامل می­‌گردند. اثرات این تخریب کاهش یا از بین رفتن خدمات محیط زیستی از قبیل خدمات بهداشتی و کنترل آفات زراعی، اقلیمی، تنوع زیستی، خدمات آب شناختی­ و خاک می­‌باشد...

عنوان مقاله [English]

A warning for land use change in the rangelands of Lar dam basins

نویسنده [English]

  • Ali Mohebbi
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran