رودخانه قزل‌اوزن هشجین

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2017.113403

عنوان مقاله [English]

Qezel Ozan river, Hashjin