پرداخت یارانه برای حفاظت از جنگل‌ها

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

10.22092/irn.2017.113398

چکیده

پژوهشی جدید در اوگاندا نشان می‏دهد که پرداخت یارانه به مردم محلی برای حفظ جنگل‌ها، روش بسیار مقرون به صرفه‌ای برای کاهش جنگل‏زدایی و انتشار کربن است که می‏تواند در استراتژی جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی به‌کار رود. این مطالعه به‌منظور ارزیابی میزان مؤثر بودن پرداخت برای اکوسیستم (PES) در کاهش جنگل‏زدایی انجام شده است ...

عنوان مقاله [English]

Paying people to protect forests is worth it