نقدی بر کتاب جانورشناسی و زمین‌شناسی ایران

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

کتاب «ایران شرقی- جانورشناسی و زمین‌شناسی ایران» به‌وسیله ویلیام بلانفورد، جانورشناس و زمین‌شناس انگلیسی براساس جمع‌آوری نمونه‌های جانوران ایران شرقی طی سال‌های 72-1870 نگارش شده است. وی با همراهی ماژور سنت‌جان (Major St. John) به بلوچستان، شیراز، اصفهان و تهران سفر کرد. بلانفورد با نتایج جمع‌آوری‌های گسترده ماژور سنت‌جان که طی سال‌های 71-1869 از جنگل‌های بلوط جنوب و غرب شیراز تا بوشهر صورت داده بود، برای اولین بار فون (مجموعه جانوران) ایران را در سال 1876 به رشته تحریر درآورد. در این نقد برای جلوگیری از اطاله کلام فقط به قسمت جانورشناسی پرداخته می‌شود. وی برای تدوین این مجموعه زیبا، نفیس و منحصر به‌فرد از نوشته‌ها، مقالات و دیگر مستندات طبیعی‌دانان پیشین همچون گیمیلین (نه جیمیلین) بهره جست. اطلاعات گیمیلین براساس نمونه‌های جمع‌آوری شده طی سال‌های 71-1770 از گیلان و مازندران در Reise durch Russland در سال‌های 1774 تا 1784 به‌صورت مقالات متعدد به چاپ رسیده بود.

عنوان مقاله [English]

A review on the book of zoology and geology of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Masoumi
Prof., Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran